Samen werken aan een buiten-gewoon platteland

Aan de slag!

Een goedgekeurd LEADER-project: Hoe moet het nu verder?

Projectvoorstellen moeten uiteraard passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie van het LEADER-gebied. Daarin worden niet alleen inhoudelijke eisen gesteld maar ook de begunstigden en de projectfinanciering zijn aan bepaalde regels gebonden.

Goede afspraken maken goede vrienden. Het is noodzakelijk om deze regels te volgen om een volledige uitbetaling van het toegekende subsidiebedrag te bekomen. 

Hieronder vind je alle nodige documenten om projectpromotoren te helpen bij een succesvolle uitvoering van hun LEADER-project.