Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

Armoede op het platteland lijkt wel onzichtbaar en onbekend. Het is een complex probleem dat onder meer daarom door verschillende beleidsdomeinen tegelijk moet worden aangepakt. Bij plattelandsarmoede gaat het niet om één urgent probleem, maar om met elkaar verbonden problemen. Zo zijn belangrijke knelpunten onder andere terugtredende diensten en voorzieningen, vervoersarmoede, onderbescherming en woonnoden op het platteland voor huurders én eigenaars.

Vanuit het LEADER-programma willen we door een geïntegreerde aanpak drie knelpunten voor kwetsbare groepen op het platteland op de agenda zetten, inzetten op participatie en overleg en oplossingen aanreiken en uitvoeren.

 

  • Doelstelling 1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.

 

  • Doelstelling 2: Een minimum aan basishuisvesting

 

  • Doelstelling 3: Mensen bereiken (outreaching)

 

  • Doelstelling 4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.

 

  • Doelstelling 5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan

 

  • Doelstelling 6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw