LEADER MarkAante Kempen+
Landschapsbeelden © Provincie Antwerpen - ARCADIS

LEADER MarkAante Kempen+

Het gebied

LEADER MarkAante Kempen+ bestaat uit 13 gemeenten in het noorden van onze provincie. In het noorden grenst dit LEADER-gebied aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Aan de westzijde bevindt zich het Parklandschap van de Voorkempen. In het noorden strekt zich het open landschap van de Voorkempen uit, dat doorkruist wordt door het landschap van Mark en Weerijs en het kleilandschap. De gemeenten uit dit gebied worden bijna allen gekenmerkt door een procentueel groot landbouwareaal. Daarom werpt dit LEADER-gebied zich op als hét landbouwgebied van de provincie Antwerpen.

Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Beerse.

Gekozen plattelandsthema's

Elk LEADER-gebied kiest 3 plattelandsthema's om de volgende 6 jaar projectmatig mee aan de slag te gaan. Voor LEADER MarkAante Kempen+ gaat het over deze thema's:

- Leefbare dorpen (NIEUW!)
- Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
- Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

NB! In het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) vind je de uitgebreide subdoelstellingen per thema terug. Eens je je project gaat indienen kies je een van die doelstellingen. Deze zijn belangrijk voor het richting geven aan je project en komen ook terug bij het invoeren in het Plattelandsloket. Neem dit document dus zeker door!