Home Projecten LEADER stappenplan

LEADER stappenplan

Een project indienen: hoe doe je dat? Op deze pagina leggen we het proces van idee tot goedgekeurd project aan je uit.

LEADER-stappenplan: van idee tot goedkeuring

Een overzicht van alle stappen.

1 Idee icon

Aanmelden projectidee

Het is verplicht om je projectidee aan te melden bij de LEADER-coördinator. Het gaat hier om een beknopte voorstelling van je idee. In deze fase is het nog niet noodzakelijk om alles gedetailleerd voor te stellen.

2 Samenwerking, feedback icon

Feedback

Je ontvangt na het indienen feedback van de LEADER-coördinator. Deze helpt je verder om het idee verder uit te diepen, partners voor te stellen en je idee te vertalen naar een definitief projectvoorstel.

3 Definitief voorstel icon

Definitief projectvoorstel

Onder ‘Documenten’ vind je een schat aan informatie en hulpmiddelen om je project succesvol te kunnen invoeren. Een definitief projectvoorstel dien je online in via het Plattelandsloket. Na indiening wordt je project gescreend op ontvankelijkheid door een Technische Werkgroep. Vaak volgt daar huiswerk uit waarvoor je enkele weken de tijd krijgt.

4 Project jury icon

Projectjury

In de loop van het najaar buigt een projectjury, de Plaatselijke Groep, zich dan over de ingediende projectvoorstellen en krijg je de kans je project aan hen te presenteren. Ook hierna is het mogelijk dat je huiswerk krijgt en je project kan bijschaven.

5

Besluit

Nadien beslist de Plaatselijke Groep welk project subsidies ontvangt. Bij goedkeuring kan je vanaf januari van het volgende jaar van start gaan met de uitvoering van je project. Een LEADER-project heeft een maximale looptijd van 1,5 jaar en kan, mits degelijke motivatie, verlengd worden met een jaar.

Voor wie?

Uniek aan de LEADER-aanpak is dat de ideeën van onderuit groeien tot volwaardige projecten. Er worden nauwelijks begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw’s ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie.

Er zijn ook enkele uitzonderingen. De volgende instanties komen niet in aanmerking om als promotor of copromotor op te treden:
– de Vlaamse Gemeenschap of haar verzelfstandigde agentschappen
– het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde agentschappen van het Vlaamse Gewest

BELANGRIJK: je project moet uitgevoerd worden in één (of meerdere) van de gemeenten die behoren tot een LEADER-gebied én het projectidee moet passen onder één van de doelstellingen binnen de gekozen thema’s. Meer informatie over de thema’s en doelstellingen vind je op de pagina’s van de LEADER-gebieden.

De LEADER aanpak

Je vergroot de slaagkans van je project wanneer het voldoet aan deze kernwaarden:

Idee icon

Innovatief

LEADER-projecten zijn vernieuwend op vlak van methode, product en/of samenwerkingsverband.

Bottom-up

LEADER geeft de kans aan lokale actoren om samen uitdagingen van het gebied aan te pakken en te experimenteren met projecten.

Samenwerking, feedback icon

Samenwerking

Binnen projecten is samenwerking belangrijk maar ook het LEADER-gebied kijkt buiten de grenzen van het eigen gebied en zoekt actief naar samenwerking met andere LEADER-gebieden.

Netwerkvorming

Duurzame netwerken en lokale partnerschappen worden gevormd.

Gebiedsgericht

LEADER-projecten kijken idealiter over de gemeentegrenzen heen en hebben een meerwaarde voor (een deel) van het gebied.

Geïntegreerd en multisectoraal

Het programma spoort aan om uitdagingen geïntegreerd en over verschillende sectoren heen, aan te pakken.

Hoe aanvragen/indienen?

We adviseren om eerst contact op te nemen met de LEADER-coördinator. Deze bekijkt of jouw projectidee past binnen de ontwikkelingsstrategie van het gebied. Daarnaast raden we aan om de jaarlijkse inspiratiesessie rond de actuele thema’s en met getuigenissen van andere promotoren te volgen. Nadien kan je jouw idee met ons aftoetsen tijdens een pitchsessie. Pas daarna meld je via een online formulier op deze website je idee aan. Dit is een verplichte stap!

Tussen het aanmelden van je idee, de uitwerking van het volledige dossier en de goed- of afkeuring zitten nog enkele mogelijkheden voor feedback en het aanscherpen van je plannen. Zo krijg je een uitnodiging om je project voor te stellen aan een expertenpanel dat samengesteld wordt per LEADER-thema. Een zeer interessante stap om je project inhoudelijk te onderbouwen.

Bevat je dossier investeringen in gebouwen of landschap? Dan presenteer je jouw plannen aan de provinciale Kwaliteitskamer. Zij geven adviezen op duurzaamheid, beeldkwaliteit, toegankelijkheid, materiaalgebruik, enz.

Bij al deze stappen word je begeleid.

De verkregen feedback verwerk je tot een dossier dat je invoert in het Plattelandsloket van de VLM. Ook daar hebben we een infosessie voor.

Tip: Begin op tijd

Er kruipt behoorlijk wat tijd in het schrijven en uitvoeren van je dossier. Begin op tijd en houd je administratie op regelmatige basis bij, dan kom je nooit in de problemen. Toch in nood? Contacteer ons!

Wanneer aanvragen?

Elk voorjaar lanceren we een nieuwe projectoproep. Die wordt bekendgemaakt via een nieuwsbrief, deze website en de lokale besturen die binnen de LEADER-gebieden actief zijn. De deadline voor het indienen van je dossier valt in de zomer. De projectjury’s komen in het (late) najaar bijeen.

LET OP! De oproep van 2022 is afgesloten. LEADER is een PDPO-subsidie. Momenteel bereiden we een nieuwe programma-periode met nieuwe focus voor. De oproep voor 2023 zal wat later gelanceerd worden dan normaal, inclusief aangepaste timing voor de vervolgstappen.

Houd onze kalender in het oog voor de actuele projectoproep.

Goedgekeurd! En dan?

Projectvoorstellen moeten uiteraard passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie van het LEADER-gebied. Daarin worden niet alleen inhoudelijke eisen gesteld, maar ook de begunstigden en de projectfinanciering zijn aan bepaalde regels gebonden. Zo moet je twee keer per jaar een declaratiedossier indienen en zijn er regels voor aankopen van boven de €2.500,- (wet op de overheidsopdrachten). Dossiers die als investeringsproject worden aangemerkt krijgen aan het eind van de projectperiode een investeringscontrole ter plaatse.

Goede afspraken maken goede vrienden. Het is noodzakelijk om deze regels te volgen om een volledige uitbetaling van het toegekende subsidiebedrag te bekomen. Op onze documentenpagina vind je alle nodige documenten om je te helpen bij een succesvolle uitvoering van je LEADER-project. Daarnaast organiseren we elk jaar verschillende (online) infosessies rond het invullen van het plattelandsloket en instructies voor het declareren. Houd zeker onze kalender in het oog voor het aanbod.

Uiteraard staat het LEADER-secretariaat je graag met raad en daad bij mocht je nog aanvullende vragen hebben.

Documenten Contact