Aan de slag met LEADER

Wat moet je weten voor je een projectidee indient?

Jaarlijkse projectoproep voor plattelandsontwikkeling

De 3 Antwerpse LEADER-gebieden organiseren tot en met 2022 elk jaar een projectoproep voor plattelandsprojecten in de afgebakende regio's. De sleutelwoorden van LEADER moeten voldoende aan bod komen in projectideeën, zodat ze uiteindelijk kunnen uitgroeien tot volwaardige plattelandsprojecten die de regio's kunnen versterken.

 

INNOVATIEF-DUURZAAM-SAMENWERKING-GEBIEDSGERICHT-SOCIAAL-AGRARISCHE LINK

 

NIEUW!! Vanaf de projectoproep 2021 (lancering februari 2021) zullen er ook projecten ingediend kunnen worden onder het thema 'Leefbare dorpen' en dit binnen alle 3 LEADER-gebieden. Meer info volgt.

 

Plattelandsprojecten kunnen tot 65% van de totale projectkost gesubsidieerd worden. De promotor prefinanciert het project en zorgt minimum voor 15% aan eigen inbreng. De LEADER-subsidie bedraagt maximaal 100.000 €. Op basis van bewezen kosten (facturen en betaalbewijzen) wordt de LEADER-subsidie dan 2x per jaar uitbetaald aan de promotor.

 

Wie kan er een LEADER-project indienen?

Er worden op Vlaams niveau nauwelijks groepen begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw's ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor het indienen van een LEADER-project. We kunnen het niet genoeg benadrukken: Samenwerking is cruciaal bij LEADER-projecten!

De volgende instanties komen niet in aanmerking om als promotor of copromotor op te treden:

  • de Vlaamse Gemeenschap of haar verzelfstandigde agentschappen;

  • het Vlaamse gewest of de verzelfstandigde agentschappen van het Vlaamse Gewest.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

 

LEADER-stappenplan van idee tot goedkeuring

Indien je zelf een LEADER-projectvoorstel wil indienen volg je het onderstaande stappenplan:
 

Eerst en vooral neem je contact op met de LEADER-coördinator. Deze kijkt of jouw projectidee past binnen de ontwikkelingsstrategie van het gebied en over welk type project het gaat. Zowel in 2021 als 2022 volgen nog projectoproepen. Meer info vanaf begin februari 2021 op de website!

 

  1. Het is verplicht om  je projectidee aan te melden bij de LEADER-coördinator. Hiervoor vul je het document Projectidee’ in. Het gaat hier om een beknopte voorstelling van je idee. In deze fase is het nog niet noodzakelijk om alles gedetailleerd voor te stellen. Belangrijk: Uw project kan enkel plaatsvinden in één (of meerdere) van de gemeenten die behoren tot een LEADER-gebied en het projectidee moet kunnen landen onder één van de doelstellingen binnen de gekozen thema's van het LEADER-gebied. Meer informatie over de thema's en doelstellingen is terug te vinden op de respectievelijke subpagina's van het LEADER-gebied.
  2. Je ontvangt daarna feedback van de LEADER-coördinator. Deze helpt je verder om het idee verder uit te diepen, partners te suggereren en te vertalen naar een definitief projectvoorstel.
  3. Je dient daarna een definitief projectvoorstel in via het digitaal platform Plattelandsloket.  (https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx)
  4. In de loop van het najaar buigt de Plaatselijke Groep zich dan over de ingediende projectvoorstellen. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt begin november 2021.
  5. Indien het project wordt goedgekeurd kan je vanaf januari  2022 van start gaan met de uitvoering van je project. Een LEADER-project heeft een maximale looptijd van 1,5 jaar (tot eind juni 2023) en kan eventueel nog verlengd worden met een jaar.