Samen werken aan een buiten-gewoon platteland

Welkom op de website van
LEADER provincie Antwerpen

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden, waar in totaal 31 gemeenten in vertegenwoordigd zijn. In deze gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers projecten indienen met een agrarische link, die het platteland versterken. Hiervoor werden in elk gebied een aantal specifieke thema’s afgebakend van werken aan de open ruimte tot streekidentiteit of landbouw- en natuureducatie.

LEADER staat voor samen werken aan vernieuwende projecten die zorgen voor een duurzamer en leefbaarder platteland.

Dien jouw project in