Home LEADER gebieden LEADER MarkAante Kempen +

LEADER MarkAante Kempen +

LEADER MarkAante Kempen+ bestaat uit dertien gemeenten in het noorden van onze provincie: Stabroek (zonder Hoevenen), Kapellen, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Beerse en Baarle-Hertog. Typisch voor dit gebied zijn de grote hoeveelheid open ruimte, de aanwezigheid van landbouw en de gemengde ‘boerennatuur’ zoals je die bijvoorbeeld vindt in de Koloniën van weldadigheid in Merksplas en Wortel.

LEADER MarkAante Kempen +

In het noorden grenst LEADER MarkAante Kempen+ aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Daar strekt zich het open landschap van de Voorkempen uit, dat doorkruist wordt door het landschap van Mark en Weerijs en het kleilandschap, dat tot industriële ontwikkelingen heeft geleid langs het kanaal Dessel – Schoten (Rijkevorsel, Beerse, Malle). Dit gebied herbergt niet alleen industrieel erfgoed, maar ook belangrijk agrarisch en sociaal erfgoed, namelijk de kolonies van Merksplas en Wortel. Aan de westzijde bevindt zich het Parklandschap van de Voorkempen.

De gemeenten uit dit gebied worden bijna allen gekenmerkt door een naar verhouding groot landbouwareaal. Daarom wordt dit LEADER-gebied beschouwt als hét landbouwgebied van de provincie Antwerpen.

Samen met mensen die wonen en werken in het gebied hebben we bepaald waar we de komende jaren op willen inzetten om dit stukje Antwerps platteland te versterken. Dat hebben we vertaald in de doelstellingen en acties die je hieronder per thema kunt lezen. De doelstellingen zijn het effect dat we willen bereiken met concrete acties die je in je project kan verwerken.

We schreven ook een uitgebreide toelichting, de lokale ontwikkelingsstrategie. Die vind je als download onderaan de pagina. Je projectidee moet passen binnen één of meerdere van de acties die we bij de doelstellingen formuleerden, anders komt het niet in aanmerking voor subsidie. Neem ze dus zeker door voordat je contact met ons opneemt om je idee te bespreken!

Thema’s

Doelstellingen

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De acties onder deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

  • Doelstelling 1: Meer samenhang realiseren in dorpen tussen bewoners en tussen dorpen onderling. Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze met de andere dorpelingen verbonden. Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie (met aandacht voor kwetsbare groepen).
  • Doelstelling 2: Het rurale karakter van dorpen wordt versterkt via dorpsgroen en -blauw dat aansluit bij het landschap

Doelstellingen

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De verdere verfijning en info over deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

  • Doelstelling 1: We nemen maatregelen om de biodiversiteit te behouden en te versterken
  • Doelstelling 2: Samenwerking tussen de hoofdgebruikers van de open ruimte stimuleren: natuur en landbouw / verweving tussen natuur en landbouw
  • Doelstelling 3: Inzetten op beleving in de open ruimte
  • Doelstelling 4: Inzetten op een klimaatrobuuster landschap

Doelstellingen en acties

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De verdere verfijning en info over deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

  • Doelstelling 1: Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland, met aandacht voor zorg
  • Doelstelling 2: Verduurzamen en uitbouwen van korte keten
  • Doelstelling 3: Sluiten van lokale kringlopen en inzetten op de meest opportune toepassing van elke reststroom uit zowel landschapsbeheer als oogstoverschotten