Home LEADER gebieden LEADER MarkAante Kempen +

LEADER MarkAante Kempen +

LEADER MarkAante Kempen + bestaat uit dertien gemeenten in het noorden van onze provincie: Stabroek, Kapellen, Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Beerse en Baarle-Hertog. Dit gebied zet in op de thema’s Leefbare dorpen, Vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte, Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

LEADER MarkAante Kempen +

In het noorden grenst LEADER MarkAante Kempen+ aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Daar strekt zich het open landschap van de Voorkempen uit, dat doorkruist wordt door het landschap van Mark en Weerijs en het kleilandschap. Aan de westzijde bevindt zich het Parklandschap van de Voorkempen. De gemeenten uit dit gebied worden bijna allen gekenmerkt door een naar verhouding groot landbouwareaal. Daarom werpt dit LEADER-gebied zich op als hét landbouwgebied van de provincie Antwerpen.

Thema’s

Subdoelstellingen

 • Ondersteunen van het sociaal weefsel in dorpen en op het platteland, projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen
 • Stimuleren van betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen
 • Werken aan een goed ondernemersklimaat voor lokale, rurale ondernemers
 • Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede
 • Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving
 • Subdoelstellingen

  De Kempen kenmerken zich door dynamische landbouw en hoge, internationaal erkende natuurwaarden in open landschappen.

  • Sensibilisering en draagvlakverbreding rond de open ruimte in de Noorderkempen. Beleving van en educatie over de open ruimte. Projecten die het brede publiek en/of lokale besturen sensibiliseren rond het belang van open ruimte
  • Landschapsherstel en -acties voor een betere, beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte-actoren kleine landschapselementen en typische landschappen/landschapselementen herstellen, open ruimte-corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern)
  • De open ruimte klimaatrobuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers)
  • Versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern)

  Subdoelstellingen

  • Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen
  • Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen
  • Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw; sociale economie-projecten die inzetten op tewerkstellingskansen voor kansengroepen