Home Projecten Goedgekeurde projecten

Goedgekeurde projecten

Hier vind je een overzicht van de projecten die de afgelopen jaren werden goedgekeurd. Klik zeker een keer door, de projecten kunnen inspirerend zijn. Twijfel bovendien niet om contact op te nemen met de promotoren als je meer info wenst over een bepaald project.

  • Leader gebied

  • Gemeente

  • Thema

LEADER MarkAante Kempen +
Agrobiodiversiteit (2015-2022)

Geïntegreerd Faunaplan

Samen met land‐ en tuinbouwers wordt bepaald welke diersoorten landbouwvriendelijk kunnen zijn en  kunnen helpen bij de bedrijfsvoering. Tegelijk wordt aan het verhogen van de biodiversiteit gewerkt.

LEADER Kempen Oost
Streekidentiteit (t/m 2023)

Helemaal van Hier

‘Helemaal van Hier’ is een sensibiliseringscampagne om consumenten en bedrijven aan te zetten om lokaal te kopen. Dit is een LEADER-project dat in twee verschillende provincies wordt uitgevoerd.

LEADER MarkAante Kempen +
Leefbare dorpen (t/m 2023)

Samen-hang(en) in Malle

Met het project ‘Samen-hang(en) in Malle’ wil de gemeente proactief inzetten op het mentale welzijn van jongeren door de inzet van ambulante jongerencoaches, het co-creëren van een ‘hangplek’ en het utbreiden van de jeugdhuiswerking.

LEADER Kempen Zuid
Leefbare dorpen (t/m 2023)

Dorp maken in Vorselaar

De gemeente Vorselaar en de Zusters van Vorselaar hebben samen de ambitie opgenomen om het kloosterdomein -met een unieke erfgoedwaarde- en het Vorselaarse dorpscentrum op een innovatieve en duurzame manier met elkaar te verweven, te beginnen met een centrale bibliotheek in de zichtbare rand van een kloosterdomein/

LEADER MarkAante Kempen +
Armoede en kwetsbaarheid op het platteland (t/m 2023)

Den Burt. Mobiele wooncoaching

De mobiele wooncoach wordt het laagdrempelige en outreachende aanspreekpunt voor buurtbewoners, en neemt een brugfunctie op naar andere betrokken zoals welzijnsorganisaties, om hen samen te laten denken en werken om de talrijk aanwezige kwetsbare doelgroepen en profielen actief en participatief te ondersteunen.

LEADER Kempen Zuid
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

Domein Fatima

Door typische landschapselementen van het Domein Fatima te herstellen, het domein verder te verfraaien, op te waarderen en biodivers te maken, wordt de plek ontwikkeld tot een plaats met grotere betekenis; een rustpunt waar je de stilte nog echt kan beleven.

LEADER Kempen Oost
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

Omdenken – Kringlopen sluiten door samenwerking

Met behulp van klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking, waarbij we focussen op bodem, water en (poly-)teelten.

LEADER MarkAante Kempen +
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

Klimaatrobuuster voedsellandschap Noorderkempen

concretiseren, verbinden en het aangrijpen van kansen om klimaat-, landbouw, en natuuruitdagingen gezamenlijk en op duurzame wijze aan te pakken in een klimaatrobuust landbouwland.

LEADER Kempen Zuid
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

Biobased Boeren

‘Biobased Boeren’ heeft als doel een netwerk van landbouwpioniers klaar te stomen en om ruimte te maken voor experiment en eventueel opschaling in een latere fase. Zo realiseren we een opstap naar nieuwe initiatieven en staan we klaar wanneer opportuniteiten voor landbouw- en bouwsector zich voordoen.

LEADER Kempen Zuid
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

De klimaathoeders van de Kempen

Opstarten van een netwerk van landbouwers en andere actoren met interesse in een praktische invulling van de klimaatproblematiek, met metingen en pilootbedrijven in minstens vier van de gemeenten in LEADER Kempen Zuid.

LEADER Kempen Oost
Streekidentiteit (t/m 2023)

Met Hekselien naar het brongebied van de Kleine Nete

Herstellen en inhoudelijk ontsluiten van de Witte Netevallei, onder andere door het aanvullen van de natuurhistorische Hekselienwandeling voor kinderen. 

LEADER MarkAante Kempen +
Leefbare dorpen (t/m 2023)

Kids & Kempen

Met drie programma-onderdelen wil Kids & Kempen de verbondenheid tussen kinderen/jongeren en hun lokale gemeenschap (dorp, schoolomgeving, gemeente, regio) versterken, zowel via school als in hun vrije tijd.

1 2 3 7