Home Projecten Goedgekeurde projecten

Goedgekeurde projecten

Hier vind je een overzicht van de projecten die de afgelopen jaren werden goedgekeurd. Klik zeker een keer door, de projecten kunnen inspirerend zijn. Twijfel bovendien niet om contact op te nemen met de promotoren als je meer info wenst over een bepaald project.

  • Leader gebied

  • Gemeente

  • Thema

LEADER Kempen Oost Foto Koester Kempense Koolstof
Landbouw- en natuureducatie (t/m 2023)

Koester de Kempense Koolstof

Het project demonstreert aan Kempense landbouwers hoe houtsnippers afkomstig van houtkantenbeheer in landbouwbodems worden ingewerkt. Daarbij worden landbouwers begeleid via educatieve, kennisuitwisselings- en demoactiviteiten om de achteruitgang van het koolstofgehalte van de landbouwbodems een halt toe te roepen.

LEADER Kempen Oost
Landbouw- en natuureducatie (t/m 2023)

Boeren langs de Grote Gracht

Dit project vergroot het draagvlak voor landbouw door wandelaars een unieke blik te laten werpen op de landbouwontginning van De Graaf. Via een gratis toegankelijke app krijgen wandelaars achtergrondinformatie. Er is ook gezorgd voor speelse en belevingsvolle elementen waardoor de wandeling nog aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

LEADER Kempen Oost
Armoede en kwetsbaarheid op het platteland (t/m 2023)

SamenBuurten

De inzet van buurtbudgetten in de plattelandscontext uittesten in Arendonk en Balen. De budgetten kunnen ingezet worden door de buurten voor lokale initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt. De leerervaringen delen we in een inspiratiegids en een toonmoment.

LEADER Kempen Zuid
Streekidentiteit (t/m 2023)

Ons Buur(t)verhaal

Participatief pilootproject over, voor en door drie (cultureel) diverse buurten waarbij de gemeenschapsvormende kracht van erfgoed wordt ingezet om de sociale cohesie in de buurt te versterken.

LEADER MarkAante Kempen +
Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (t/m 2023)

Markante vennen op de steilrand

Dit project zet vennen in de kijker middels vier ACTIES: vennen herstellen , privé-eigenaren, landbouwers, grondbezitters een kader te bieden hoe aan deze werken te beginnen, veneigenaren te sensibiliseren en het ruime publiek vennen laten te beleven.

LEADER Kempen Oost Staketsel Kempense dwarsschuur de Luyckenaar
Streekidentiteit (t/m 2023)

Schuur in beweging: de Luyckenaar herleeft!

Wederopbouw van een typisch Kempische dwarsschuur in Mol-Sluis waarbij de lokale buurt betrokken wordt.

LEADER MarkAante Kempen + Samen 'Den Hof', Wuustwezel
Armoede en kwetsbaarheid op het platteland (t/m 2023)

Samentuin

Een samentuin als ontmoetingsplaats in Wuustwezel waar bewoners van de gemeente en kwetsbare mensen samen tuinieren.

LEADER MarkAante Kempen +
Armoede en kwetsbaarheid op het platteland (t/m 2023)

Buurten voor mekaar (Buurtlink)

1 5 6 7