Home Buurten voor mekaar (Buurtlink)
LEADER MarkAante Kempen +

Buurten voor mekaar (Buurtlink)

Met dit project wordt zelfredzaamheid, levenskwaliteit en het welzijn van maatschappelijk kwetsbare ouderen bevorderd. Tegelijk wordt de integratie van vluchtelingen in de gemeente bevorderd, aan de hand van professioneel omkaderd vrijwilligerswerk.

Projectdetails

OCMW Kalmthout
Kalmthout
€ 43.250
€ 28.112
03/01/2017 - 31/01/2018
www.kalmthout.be
Patricia Coucheir buurtenvoormekaar@kalmthout.be 03 / 641 63 52

Project in het kort

Met het project Buurten voor Mekaar willen we de zelfredzaamheid, levenskwaliteit en het welzijn van maatschappelijk kwetsbare ouderen met een beperkt of afwezig netwerk bevorderen. Tegelijk willen we de integratie van vluchtelingen in onze landelijke gemeente bevorderen, door hen zinvol vrijwilligerswerk aan te bieden dat professioneel omkaderd is. We willen inspelen op zowel de sociale behoefte (sociale contacten, participatie) als op de instrumentele behoefte (hulp bij dagelijks leven, bij boodschappen of tuin) van ouderen. Elk van de vijf buurten van Kalmthout heeft een eigen groepje vrijwilligers, waarop buurtbewoners die hulp nodig hebben een beroep kunnen doen. De coördinator begeleidt de vrijwilligers en staat in voor de opbouw van een netwerk van professionele en informele actoren actief in de bestrijding van armoede en eenzaamheid.
Daarnaast wordt er outreachend gewerkt rond ontmoeting en het gericht aanbieden van informatie.
Er worden ontmoetingsmomenten georganiseerd in verschillende buurten in de wijken, ter ondersteuning, bekrachtiging en ontwikkeling van sociale netwerken tussen buren. Ook zal informatie over hulp en ondersteuning voor thuiswonende ouderen toegankelijker worden gemaakt, en actief tot bij de doelgroep worden gebracht.

Deel dit project