Home Projecten Stappenplan subsidieaanvraag

LEADER stappenplan

Een project indienen: hoe doe je dat? Op deze pagina leggen we het proces van idee tot goedgekeurd project aan je uit.

Voor wie?

Uniek aan de LEADER-aanpak is dat de ideeën van onderuit groeien tot volwaardige projecten. Zowel bewoners als ondernemers, organisaties, lokale besturen en verenigingen komen in aanmerking voor een LEADER-subsidie.

Belangrijk om te weten: je project moet uitgevoerd worden in één (of meerdere) van de gemeenten die behoren tot één van de drie Antwerpse LEADER-gebieden én het projectidee moet passen binnen de doelstellingen en acties van de verschillende thema’s. Welke dat zijn vind je op de pagina’s van de LEADER-gebieden.

Twee soorten projecten

Microprojecten

Niet alleen grote projecten kunnen een bijdrage leveren aan het platteland, ook kleinere projecten brengen veranderingen teweeg. Microprojecten kunnen in een termijn van maximaal anderhalf jaar uitgevoerd worden en mogen maximaal €12.000,- kosten. Microprojecten kunnen rekenen op een eenvoudige administratie.

In het handboek voor projectindieners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM, de instantie die de subsidies uitbetaalt) vind je uitgebreide informatie over de soorten projecten.

Ideeën voor microprojecten kunnen twee keer per jaar worden ingediend.

We goten alle te zetten stappen in een visueel overzicht, download het hieronder.

Aanmeldformulier MICROprojectidee

Reguliere projecten

Reguliere projecten hebben een projectkost van minstens €12.000,- .

Ook over de voorwaarden waar reguliere projecten aan moeten voldoen vind je meer informatie in het handboek van de VLM.

De manier van indienen voor beide soorten projecten verschilt. Download in het blok hieronder het stappenplan dat past bij jouw idee.

Ideeën voor reguliere projecten kunnen één keer per jaar worden ingediend.
LET OP: In 2024 is dat uitzonderlijk twee keer!

We goten alle te zetten stappen in een visueel overzicht, download het hieronder.

Aanmeldformulier projectidee

De LEADER-methodiek

Als je bij het schrijven van je projectaanvraag al rekening houdt met onderstaande onderdelen, vergroot je de kans op goedkeuring. Dit is het DNA van LEADER.

Bottom-up

Met LEADER geven we de kans aan lokale actoren om samen de uitdagingen van het gebied te formuleren en te experimenteren met projecten.

Gebiedsgericht

LEADER-projecten kijken idealiter over de gemeentegrenzen heen en hebben een meerwaarde voor (een deel) van het gebied.

Samenwerking, feedback icon

Lokaal partnerschap en samenwerking

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor LEADER-projecten. Lokale partnerschappen, ook met nieuwe of minder evidente partners hebben een streepje voor. Ook stimuleren we samenwerking met andere gemeenten.

Geïntegreerd en multisectoraal

We sporen projectindieners aan om op geïntegreerde wijze, over de verschillende sectoren heen, uitdagingen aan te pakken in projecten.

Netwerkvorming

lokale partnerschappen en de geïntegreerde en multisectorale strategie leiden tot duurzame netwerkvorming binnen het gebied zelf en waar mogelijk ook tussen verschillende LEADER-gebieden.

Idee icon

Innovatief

We streven naar projecten met een innovatief karakter. Denk zeker niet alleen aan technologie, maar ook aan toepassing van een methodiek waar die nog niet is ingezet of samenwerking tussen sectoren die nog niet eerder voorkwam.

Tip: Begin op tijd

Er kruipt behoorlijk wat tijd in het schrijven en uitvoeren van je dossier. Begin op tijd en houd je administratie op regelmatige basis bij, dan kom je nooit in de problemen. Toch in nood? Contacteer ons!

Wanneer aanvragen?

Elk jaar lanceren we een nieuwe projectoproep. Die wordt bekendgemaakt via een nieuwsbrief, deze website, onze Facebookpagina en door de lokale besturen die binnen de LEADER-gebieden actief zijn. De deadline voor het indienen van je dossier valt voor de zomer. De projectjury’s komen in het (late) najaar bijeen.

LET OP: In 2024 lanceren we uitzonderlijk TWEE oproepen. De stappen zien er dus een beetje anders uit dan hierboven beschreven. Scroll naar onder voor een overzicht van de data.

Goedgekeurd! En dan?

Goede afspraken maken goede vrienden. Eens je project is goedgekeurd zijn er een aantal regels die je moet volgen. Om die uit te leggen plannen we daarom vlak na de start een intake gesprek met je in. Daarnaast vind je op de pagina Documenten allerlei informatie om je te helpen bij een succesvolle uitvoering van je LEADER-project. Ook organiseren we elk jaar verschillende (online) infosessies rond het opstellen van je declaratiedossier en het werken met het plattelandsloket. Houd zeker onze kalender in het oog voor het aanbod.

Uiteraard staat het LEADER-secretariaat je graag met raad en daad bij mocht je nog aanvullende vragen hebben.

Contact

JAARLIJKSE OPROEP

Data 1e oproep 2024 (voorjaar)

 • Doorlopend – Aftoetsen idee met LEADER-coördinator van het gebied waar je wil indienen
 • 4 maart – aanmelden projectidee (verplichte stap)
 • 12 maart – advies van de LAG over je projectidee
 • 1 april – dossier indienen in plattelandsloket
 • 30 april + 7 mei – presentatievergaderingen LEADER Kempen Oost
 • 8 + 16 mei – presentatievergaderingen LEADER MarkAante Kempen+
 • 14 + 15 mei – presentatievergaderingen LEADER Kempen Zuid
 • 21 mei – Beslissingsvergadering LEADER Kempen Oost
 • 28 mei – Beslissingsvergadering LEADER Kempen Zuid
 • 30 mei – Beslissingsvergadering LEADER MarkAante Kempen+
 • 1 juni – Start projecten (1,5 jaar voor microprojecten, 2,5 jaar voor reguliere projecten)

Data 2e oproep 2024 (najaar)

 • Doorlopend – Aftoetsen idee met LEADER-coördinator van het gebied waar je wil indienen
 • 2 september –aanmelden projectidee (verplichte stap)
 • 10 september (week van) – advies van de LAG over je projectidee
 • 1 oktober – dossier indienen in plattelandsloket
 • 5 + 12 november – presentatievergaderingen LEADER Kempen Oost
 • 6 + 13 november – presentatievergaderingen LEADER Kempen Zuid
 • 7 + 14 november – presentatievergaderingen LEADER MarkAante Kempen+
 • 19 november – Beslissingsvergadering LEADER Kempen Oost
 • 21 november – Beslissingsvergadering LEADER Kempen Zuid
 • 28 november – Beslissingsvergadering LEADER MarkAante Kempen+
 • 1 januari 2025 – Start projecten (1,5 jaar voor microprojecten, 2,5 jaar voor reguliere projecten)
Kalender