Home LEADER gebieden LEADER Kempen Zuid

LEADER Kempen Zuid

LEADER Kempen Zuid bestaat uit 11 gemeenten in het zuiden van onze provincie.

Het LEADER-gebied grenst in het zuiden aan de provincie Vlaams-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie is vooral het versnipperd landbouwgebied kenmerkend. De open ruimte in dit gebied staat erg onder druk. Landschappelijk bevindt dit gebied zich in de stroomgebieden van de Kleine en de Grote Nete. In het zuiden is er het Zuid-Kempisch Heuvelland.

Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Zandhoven, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Herselt, Laakdal en Meerhout.

Het gebied

LEADER Kempen Zuid bestaat uit 11 gemeenten in het zuiden van onze provincie. Het LEADER-gebied grenst in het zuiden aan de provincie Vlaams-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie is vooral het versnipperd landbouwgebied kenmerkend. De open ruimte in dit gebied staat erg onder druk. Landschappelijk bevindt dit gebied zich in de stroomgebieden van de Kleine en de Grote Nete. In het zuiden is er het Zuid-Kempisch Heuvelland.
Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Zandhoven, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Herselt, Laakdal en Meerhout.

Thema’s

Subdoelstellingen

 • Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte,
  projecten die inzetten op sensibilisering open ruimte, boer-burgerinitiatieven.
 • Landschapsherstel en -acties voor een betere, beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte-actoren kleine landschapselementen en typische landschappen herstellen, open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern)
 • De open ruimte klimaat-robuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers)
 • Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sectoroverschrijdende conflicten in landelijk gebied.

Subdoelstellingen

 • Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio
 • Lokale voedselstrategieën die bijdragen tot de streekidentiteit. Hoeve- en
  streekproducten 2.0.
 • Branding van de streek, binnen het merk Kempen.
 • Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken
 • Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid

Subdoelstellingen

 • Ondersteunen van het sociaal weefsel in dorpen en op het platteland, projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen
 • Stimuleren van betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen. Specifieke aandacht voor alleenstaanden en 1-oudergezinnen.
 • Werken aan een goed ondernemersklimaat voor lokale rurale ondernemers
 • Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede
 • Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving