Home LEADER gebieden LEADER Kempen Zuid

LEADER Kempen Zuid

LEADER Kempen Zuid bestaat uit 15 gemeenten in het zuiden van onze provincie.

Het LEADER-gebied grenst in het zuiden aan de provincie Vlaams-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie is vooral het versnipperd landbouwgebied kenmerkend. De open ruimte in dit gebied staat erg onder druk. Landschappelijk bevindt dit gebied zich in de stroomgebieden van de Kleine en de Grote Nete. In het zuiden is er het Zuid-Kempisch Heuvelland.

Volgende gemeenten of deelgemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Zandhoven, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Oevel, Tongerlo, Noorderwijk, Morkhoven, Itegem, Hallaar, Wiekevorst, Westmeerbeek en Houtvenne.

Het gebied

LEADER Kempen Zuid bestaat uit 15 gemeenten in het zuiden van onze provincie. Het LEADER-gebied grenst in het zuiden aan de provincie Vlaams-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie is vooral het versnipperd landbouwgebied kenmerkend. De open ruimte in dit gebied staat erg onder druk. Landschappelijk bevindt dit gebied zich in de stroomgebieden van de Kleine en de Grote Nete. In het zuiden is er het Zuid-Kempisch Heuvelland.
Volgende gemeenten of deelgemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Zandhoven, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Olen, Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Oevel, Tongerlo, Noorderwijk, Morkhoven, Itegem, Hallaar, Wiekevorst, Westmeerbeek en Houtvenne.

Samen met mensen die wonen en werken in het gebied hebben we bepaald waar we de komende jaren op willen inzetten om dit stukje Antwerps platteland te versterken. Dat hebben we vertaald in de doelstellingen en acties die je hieronder per thema kunt lezen. De doelstellingen zijn het effect dat we willen bereiken met concrete acties die je in je project kan verwerken.

We schreven ook een uitgebreide toelichting, de lokale ontwikkelingsstrategie. Die vind je als download onderaan de pagina. Je projectidee moet binnen één of meerdere van deze doelstellingen passen, anders komt het niet in aanmerking voor subsidie. Neem ze dus zeker door voordat je contact met ons opneemt om je idee te bespreken.

Thema’s

Doelstellingen

Nieuw
 • Doelstelling 1: Het versterken van het rurale karakter van dorpen via dorpsgroen en –blauw dat aansluit bij het landschap.
 • Doelstelling 2: Dorpen hebben een betaalbaar, bereikbaar en kwaliteitsvol aanbod van (basis)voorzieningen, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden en minder mobiele mensen.
 • Doelstelling 3: Multifunctioneel gebruik van dorpseigen gebouwen versterken.
 • Doelstelling 4: Meer samenhang realiseren in dorpen tussen bewoners en tussen dorpen onderling.  Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie en inclusie. Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze met de andere dorpelingen verbonden.

Doelstellingen

Nieuw
 • Doelstelling 1: We behouden en versterken de biodiversiteit.
 • Doelstelling 2: Samenwerking tussen de hoofdgebruikers van de open ruime stimuleren: natuur en landbouw/verweving tussen natuur en landbouw.
 • Doelstelling 3: Inzetten op beleving in de open ruimte.
 • Doelstelling 4: Landschapskwaliteit versterken door samenwerking.

Doelstellingen

Nieuw
 • Doelstelling 1: Verduurzamen en uitbouwen van korte keten.
 • Doelstelling 2: Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland.
 • Doelstelling 3: Sluiten van lokale kringlopen en inzetten op de meest hoogwaardige (agrarische) toepassing van biomassastromen.