Home Leefbare en levendige dorpen

Leefbare en levendige dorpen

Dorpen hebben te maken met allerlei veranderingen: het verdwijnen van winkels, voelbare vergrijzing, lage bereikbaarheid, leegstand en de verandering van het dorpsbeeld door appartementsgebouwen …
LEADER-projecten kunnen bijdragen aan de veerkracht en toekomst van dorpen.

Kerk Sint Jozef

De uitdaging voor dorpen

Een dorp is niet alleen een plek waar we wonen, we gaan er ook werken, naar school, we doen er boodschappen, gaan er sporten of ontspannen, groeien er op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie en buren, we rijden er doorheen of fietsen er naartoe.

Onze dorpen zijn aan het veranderen, en dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen.

  • Ken jij je buren (nog)?
  • Kan je in je dorp terecht voor de basisaankopen, voor vrijetijdsactiviteiten of voor de zorg die je nodig hebt?
  • Voel je je thuis in je dorp?

Als jij een idee hebt waarmee je de sociale cohesie in een dorp versterkt, werkt aan toegankelijke basisvoorzieningen of bewoners participatief betrekt, dan is LEADER misschien wel het juiste programma om je projectidee aan te melden. Bekijk hieronder de geformuleerde doelstellingen per LEADER-gebied waaronder projecten kunnen ingediend worden.

Doelstellingen per gebied

Doelstelling 1

Nieuw

Meer samenhang realiseren in dorpen tussen bewoners en tussen dorpen onderling. Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze met de andere dorpelingen verbonden. Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie (met aandacht voor kwetsbare groepen).

Doelstelling 2

Nieuw

Het rurale karakter van dorpen wordt versterkt via dorpsgroen en -blauw dat aansluit bij het landschap

Doelstelling 1

Nieuw

Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze verbonden met de andere dorpelingen. Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie, met aandacht voor inclusie en verschillende generaties.

Doelstelling 2

Nieuw

Versterken van het rurale karakter van dorpen via dorpsgroen en –blauw aansluitend bij het landschap

Doelstelling 3

Nieuw

Dorpen hebben een betaalbaar en bereikbaar aanbod van (basis)voorzieningen via samenwerking, met specifieke aandacht voor alleenstaanden en vervoersarmen

Doelstelling 4

Nieuw

Uitdagingen rond mobiliteit en verkeersveiligheid van onderuit aanpakken op een duurzame manier

Doelstelling 1

Nieuw

Het versterken van het rurale karakter van dorpen via dorpsgroen en -blauw dat aansluit bij het landschap.

Doelstelling 2

Nieuw

Dorpen hebben een betaalbaar, bereikbaar en kwaliteitsvol aanbod van (basis)voorzieningen, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden en minder mobiele mensen.

Doelstelling 3

Nieuw

Multifunctioneel gebruik van dorpseigen gebouwen versterken.

Doelstelling 4

Nieuw

Meer samenhang realiseren in dorpen tussen bewoners en tussen dorpen onderling. Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie en inclusie. Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze met de andere dorpelingen verbonden.

Veerkrachtige Dorpen in provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen, RURANT en het Innovatiesteunpunt ontwikkelden het project ‘Veerkrachtige dorpen’ om de veerkracht van dorpen in kaart te brengen én te vergroten. Inwoners en gemeente volgen samen een traject waarin hun dorp grondig onder de loep wordt genomen. Van analyse naar visie, en van visie naar actie. Deze drie grote haltes kenmerken het traject veerkrachtige dorpen. Iedere stap gaat gepaard met een participatieve aanpak. Het participatieproces is fundamenteel voor een duurzaam, kwalitatief en gedragen traject. Diverse dorpen doorliepen al een traject: Hulshout, Essen, Groot-vorst (Laakdal), Booischot (Heist-op-den-Berg), Wechelderzande, Mol-Gompel, Mol-Ginderbuiten…

Vloeit jouw idee voort uit een Veerkrachtige Dorpen- of een ander participatietraject? Dan is dit een extra troef. Zo toon je namelijk aan dat er ook echt een behoefte is aan jouw idee.