Home LEADER gebieden LEADER Kempen Oost

LEADER Kempen Oost

LEADER Kempen Oost bestaat uit 7 gemeenten in het noord-oosten van onze provincie. Het LEADER-gebied grenst aan de provincie Limburg en in het noorden aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie worden in dit gebied veel gewassen geproduceerd uit akkerbouw. Daarnaast is de groententeelt ook belangrijk. Het landschap wordt gekenmerkt door de Kempense Meren, de bovenloop van de Kleine Nete en wordt doorkruist door de rivieren Mark en Weerijs.
Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Ravels, Oud-Turnhout, Arendonk, Retie, Dessel, Mol en Balen.

Het gebied

LEADER Kempen Oost bestaat uit 7 gemeenten in het noord-oosten van onze provincie. Het LEADER-gebied grenst aan de provincie Limburg en in het noorden aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie worden in dit gebied veel gewassen geproduceerd uit akkerbouw. Daarnaast is de groententeelt ook belangrijk. Het landschap wordt gekenmerkt door de Kempense Meren, de bovenloop van de Kleine Nete en doorkruist door de rivieren Mark en Weerijs.

Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Ravels, Oud-Turnhout, Arendonk, Retie, Dessel, Mol en Balen.

Thema’s

Subdoelstellingen

 • Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte, projecten die inzetten op sensibilisering rond open ruimte
 • Landschapsherstel en  -acties voor een betere/beleefbaardere inrichting van de open ruimte: samen met open ruimte actoren kleine landschapselementen en typische landschappen/landschapselementen herstellen – open ruimte corridors creëren, landschappelijke verfraaiing (steeds BUITEN de dorpskern), verrommeling van het landschap tegengaan
 • De open ruimte klimaat-robuust inrichten (bv. waterbeheersing door landbouwers)
 • (Ondersteunen van) Belevingsvolle en educatieve activiteiten rond open ruimte en belevingsmomenten voor het grote publiek, projecten die inzetten op sector-overschrijdende conflicten in landelijk gebied.

Subdoelstellingen

 • Het ontwikkelen, inzetten op en bundelen van de agrarische identiteit van de
  regio (projecten die inzetten op het beleefbaar maken van het landschap)
 • Lokale voedselstrategieën die bijdragen tot de streekidentiteit
 • Opzetten recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit,     streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed
 • Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio

Subdoelstellingen

 • Ondersteunen van sociaal weefsel in dorpen en op platteland, projecten rond sociale cohesie, samenleven en zorgzame dorpen
 • Stimuleren van betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen in de dorpen
 • Werken aan goed ondernemersklimaat voor lokale rurale ondernemers
 • Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede
 • Actief burgerschap en participatie: bewoners actief betrekken bij hun fysieke en sociale omgeving