Home LEADER gebieden LEADER Kempen Oost

LEADER Kempen Oost

LEADER Kempen Oost is het kleinste LEADER-gebied in de provincie, het bestaat uit 7 gemeenten. Het is misschien wel klein maar heeft wel veel potentieel!
Denk maar aan gespecialiseerde landbouwbedrijven die voedsel voorzien, uitgestrekte bossen en natuur om van te genieten, zandgronden met hun unieke eigenschappen  en verschillende dorpen waarin we samenleven. Het platteland bij uitstek!

Het gebied

Wil je een project indienen in dit gebied dan moet het uitgevoerd worden in minstens één van deze gemeenten: Arendonk, Balen, Dessel, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie.

Wat maakt dit gebied nu zo bijzonder?

Het bovenste stuk, bestaande uit Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO), vormt een grote open ruimte kamer in de Noorderkempen. Beleefbare landschappen en (be)leefbare landbouw zijn hier prioriteit. Landbouwers nemen een grote rol op in het vertellen van hun verhaal in deze streek.

Verder herbergt dit gebied o.a. het landschap van de Kempense Meren, het tweede belangrijkste toeristisch gebied van de provincie én interessant voor zandontginning, natuur, waterwinning, landbouw en open ruimte.

Ook de dorpen zijn populair want het bewonersaantal stijgt in LEADER Kempen Oost. Bovendien zien we die bewoners in verschillende dorpen mee nadenken over de toekomst van hun dorp en zich hier actief voor inzetten.

Dat klinkt mooi, toch?

Zeker!

Maar ook in dit gebied staat het platteland voor uitdagingen: de open ruimte verdwijnt aan een razendsnel tempo, de dorpen groeien maar de voorzieningen verdwijnen, mensen kennen elkaars buren niet meer, landbouwers krijgen het zwaar te verduren, ons bodemleven gaat de dieperik in, er zijn minder plaatsen om elkaar te ontmoeten, …

…en daar kom jij in beeld. Heb jij een hart voor het platteland en heb jij een topidee (groot of klein) rond korte keten, het leven in je dorp, het landschap en de open ruimte, biodiversiteit of het ondernemerschap in de brede zin? Dan zoeken wij jou! Wie weet ontvang je wel subsidies voor je idee.

Subsidies ontvangen klinkt heel aanlokkelijk, maar ze moeten wel inhoudelijk aan een aantal zaken voldoen. Lees wat voor projecten we beogen in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Kempen Oost onderaan deze pagina.

Thema’s en doelstellingen

Overzicht doelstellingen

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De verdere verfijning en info over deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

 

  • Doelstelling 1: Elke inwoner van het dorp is op een duurzame wijze verbonden met de andere dorpelingen. Kansen geven aan dorpennetwerken en sociale cohesie, met aandacht voor inclusie en verschillende generaties.
  • Doelstelling 2: Versterken van het rurale karakter van dorpen via dorpsgroen en –blauw aansluitend bij het landschap
  • Doelstelling 3: Dorpen hebben een betaalbaar en bereikbaar aanbod van (basis)voorzieningen via samenwerking, met specifieke aandacht voor alleenstaanden en vervoersarmen
  • Doelstelling 4: Uitdagingen rond mobiliteit en verkeersveiligheid van onderuit aanpakken op een duurzame manier

Overzicht doelstellingen

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De verdere verfijning en info over deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

  • Doelstelling 1: We behouden en versterken de biodiversiteit
  • Doelstelling 2: De open ruimte meer aaneengesloten maken door samenwerking tussen de hoofdgebruikers van de open ruimte
  • Doelstelling 3: Creëren van een klimaatrobuuster landschap

Overzicht doelstellingen

Nieuw

Hieronder vind je het overzicht van de doelstellingen waaronder je projecten kan indienen. De verdere verfijning en info over deze doelstellingen lees je in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie, onderaan deze pagina.

  • Doelstelling 1: Verduurzamen en uitbouwen van korte keten
  • Doelstelling 2: Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland
  • Doelstelling 3: We sluiten lokale kringlopen en zetten in op de meest opportune toepassing van elke reststroom uit landschapsbeheer, alsook oogstoverschotten