Home Dorp maken in Vorselaar
LEADER Kempen Zuid

Dorp maken in Vorselaar

De gemeente Vorselaar en de Zusters van Vorselaar hebben samen de ambitie opgenomen om het kloosterdomein -met een unieke erfgoedwaarde- en het Vorselaarse dorpscentrum op een innovatieve en duurzame manier met elkaar te verweven, te beginnen met een centrale bibliotheek in de zichtbare rand van een kloosterdomein/

Projectdetails

Gemeente Vorselaar
LEADER Kempen Zuid
Vorselaar
€ 153804.36
€ 99972.83
01/01/2023 - 30/06/2024
www.vorselaar.be
Els Leysen els.leysen@vorselaar.be 014/ 50 71 35

Project in het kort

De gemeente Vorselaar en de Zusters van Vorselaar hebben samen de ambitie opgenomen om het kloosterdomein -met een unieke erfgoedwaarde- en het Vorselaarse dorpscentrum op een innovatieve en duurzame manier (collectief wonen, deelmobiliteit, collectieve energie, integratie van zorg, publieke functies en ontmoeting, ….) met elkaar te verweven tot een dorp in het klooster of het klooster in het dorp, en hierin een prominente plaats te geven aan collectieve, publieke functies.

Omdat veel beleidsdomeinen in dit project bij elkaar komen is er nood aan een projectregisseur die gedurende twee jaar co-creatief en participatief handen en voeten zal geven aan een wervend, duurzaam en innovatief toekomstverhaal.

De creatie -op korte termijn- van een dorpsbibliotheek in de zichtbare rand van het kloosterdomein (en de upgrade van de bibliotheek naar een belevingsvolle “derde thuisplek” voor alle dorpsbewoners, studenten, bezoekers en culturele verenigingen via een participatief traject) is hierin een belangrijke inspirerende eerste test; een doorbraakproject voor de toekomst. Dat toont ook dat het innovatieve dorpsplan geen verre toekomst of utopie blijft.

LEADER

Met de LEADER-middelen financieren we:

Het opzetten van het concept/visie/coöperatie.
– aanwerving van een projectregisseur (nieuwe aan te werven persoon die de rode draad zal vormen in het hele traject en die na de projectperiode van Leader de komende jaren verder zal worden gefinancierd door de gemeente)
– inzet van externe plan-, dorps- en participatie-experten
– co-creatief project met een visiedag, leerdag (inclusief plaatsbezoeken), draaiboek en studiedag + academische zitting/openingsmoment

Het concrete doorbraakproject van de dorpsbibliotheek en representatiekamer (een soort mini-museum voor externe bezoekers om daar kennis te maken met het verhaal, de identiteit en de geschiedenis van klooster, kasteel en Vorselaar an sich).
– inzet van architect met expertise in erfgoed en school/erfgoed-bibliotheken
– deel van investeringen (bv. onthaalbalie voor bezoekers, aanpassing verlichting)

Deel dit project