Home Landbouw, korte keten en biomassa

Landbouw, korte keten en biomassa

De identiteit van de Kempen werd mee bepaald doordat het aan de rand van het land ligt. Ruwe, zanderige bodem werd in het verleden intensief bewerkt naar vruchtbare grond. Een gebied waar landbouw nog steeds een grote rol speelt.

Van zandgrond naar vruchtbare grond

Kempenaars herkennen elkaar. “Da’s er ene van bij ons,” zeggen ze. Deze herkenning is geen toeval: ze duidt op een gezamenlijk verleden van de streek en zijn bewoners. Op een geschiedenis van mensen die hun lastige land hebben moeten temmen en vruchtbaar maken. Het is het verhaal van een randgebied.

De Kempen is van oorsprong een ruw heidelandschap: uitgestrekt, droog en verlaten. Door hard werk wordt het gebied door mensen ingepalmd, bebost, ontgonnen, gewonnen, veroverd zelfs. Maar de ruwe, zanderige bodem maakte dit niet makkelijk. Het vraagt volharding, inventiviteit, koppigheid, aanpassing, plantrekkerij.

De Kempenaars worden pioniers: ze zoeken het allemaal zelf uit, gaan op zoek naar eigen oplossingen.

En dat is net wat we kunnen gebruiken binnen dit thema.

Experimenteren

De landbouwsector staat onder druk. En toch blijft de Kempense koppigheid en inventiviteit bovendrijven. Her en der komen immers nieuwe vormen van landbouw, teelten of toepassingen van reststromen al voor in de Kempen. Heel wat ondernemers experimenteren en doen zo heel wat kennis op. Binnen dit thema willen we inzetten op het delen van die kennis, leren van elkaar en zo sterker te worden. Wil jij inzetten op o.a. waterbeheer, samenwerking met andere korte keten-producenten, het versterken van het bodemleven, het sluiten van lokale kringlopen van reststromen, …?

Lees dan zeker verder wat er mogelijk is in het document Samenvatting Lokale Ontwikkelingsstrategie van het gebied en neem contact op met de LEADER-coördinatoren.

Doelstellingen per gebied

Doelstelling 1:

Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland, met aandacht voor zorg

Doelstelling 2:

Verduurzamen en uitbouwen van korte keten

Doelstelling 3:

Sluiten van lokale kringlopen en inzetten op de meest opportune toepassing van elke reststroom uit zowel landschapsbeheer als oogstoverschotten

Doelstelling 1:

Verduurzamen en uitbouwen van korte keten

Doelstelling 2:

Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland

Doelstelling 3:

We sluiten lokale kringlopen en zetten in op de meest opportune toepassing van elke reststroom uit landschapsbeheer, alsook oogstoverschotten

Doelstelling 1:

Verduurzamen en uitbouwen van korte keten

Doelstelling 2:

Pionieren met verdienmodellen rond duurzaam ondernemerschap op het platteland

Doelstelling 3:

Sluiten van lokale kringlopen en inzetten op de meest hoogwaardige (agrarische) toepassing van biomassastromen