Home Over LEADER

Over LEADER

LEADER is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling dat mensen aanzet om na te denken over het potentieel van hun platteland met zicht op de toekomst. De middelen van dit subsidieprogramma helpen hen bij de realisatie van hun ideeën. Samenwerking is daarbij één van de fundamenten. Uitzonderlijk aan dit subsidieprogramma is dat zowel particulieren, ondernemers, vzw’s, lokale besturen, … kortom iedereen met een innovatief idee ter ontwikkeling van het platteland een projectidee kan aanmelden. Lees even mee.

Wat is LEADER?

LEADER is de afkorting van ‘Liaison Entre Actions de Dévelopement de l’Economie Rurale’, wat vrij vertaald staat voor samenwerken ter versterking van het platteland. Het is een Europees subsidieprogramma dat voor het eerst gelanceerd werd in 1991 en zich intussen situeert binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De overheidsmiddelen komen zowel van Europa, Vlaanderen als de provincie. In provincie Antwerpen tellen we drie LEADER-gebieden.

Elk LEADER-gebied heeft een eigen ontwikkelingsstrategie die is afgestemd op de noden, kansen en uitdagingen van het gebied. Een project kan enkel ingediend worden als het past binnen deze strategie en uitgevoerd wordt op het LEADER-grondgebied. Elk LEADER-gebied heeft bovendien een eigen Plaatselijke Groep die de strategie van in het begin mee uitstippelt, zorgt voor een goeie uitvoering ervan en middelen toewijst aan projecten. De LEADER-coördinator, werkzaam bij RURANT vzw, treedt op als secretariaat en aanspreekpunt van het gebied.

De LEADER aanpak

Kenmerkend voor LEADER zijn volgende kernwaarden. Projecten moeten hier op één of andere manier dus ook aan voldoen:

Idee icon

Innovatief

LEADER-projecten zijn vernieuwend op vlak van methode, product en/of samenwerkingsverband.

Bottom-up

LEADER geeft de kans aan lokale actoren om samen uitdagingen van het gebied aan te pakken en te experimenteren met projecten.

Samenwerking, feedback icon

Samenwerking

Binnen projecten is samenwerking belangrijk maar ook het LEADER-gebied kijkt buiten de grenzen van het eigen gebied en zoekt actief naar samenwerking met andere LEADER-gebieden.

Netwerkvorming

Duurzame netwerken en lokale partnerschappen worden gevormd.

Gebiedsgericht

LEADER-projecten kijken idealiter over de gemeentegrenzen heen en hebben een meerwaarde voor (een deel) van het gebied

Geïntegreerd en multisectoraal

Het programma spoort aan om uitdagingen geïntegreerd aan te pakken en over verschillende sectoren heen.

Hoe kom je tot een LEADER-dossier?

Jaarlijks lanceren we een oproep naar projecten in het kader van plattelandssubsidies. Iedereen die een kwalitatief idee heeft dat past binnen de lokale ontwikkelingsstrategie, kan een idee aanmelden.

Wil je jouw idee alvast een keer aftoetsen? Dat kan door contact op te nemen met de LEADER-coördinator. Welke stappen je moet nemen om tot een definitief dossier te komen, lees je in het stappenplan.

LEADER stappenplan