Home Over LEADER

Over LEADER

LEADER is een bijzonder subsidieprogramma, want in dit fonds gaat het niet alleen over centen! LEADER is bovenal een manier om bewoners, ondernemers, organisaties, lokale besturen en verenigingen samen te laten werken aan een duurzaam en leefbaar platteland.

Voorwaarden? Een project moet passen binnen de thema’s en uitgevoerd worden in een LEADER-gebied.

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma waarin samenwerken aan het versterken van het platteland centraal staat.

Dit platteland wordt afgebakend in bepaalde gebieden: LEADER-gebieden. In de provincie Antwerpen zijn er maar liefst drie! Elk LEADER-gebied gaat de komende jaren aan de slag met de thema’s Dorpen, Landschap en biodiversiteit en Landbouw, korte keten en biomassa.

In elk gebied vormde zich een groep die bestaat uit mensen die wonen en werken in het gebied: de Lokale Actiegroep (LAG). Zij gaan op zoek naar liefhebbers van het platteland (jij misschien?) die de handen uit de mouwen willen steken en projecten willen schrijven en uitvoeren. Voorwaarden? Een project moet passen binnen de thema’s en uitgevoerd worden in een LEADER-gebied. De LAG engageert zich om mee na te denken over ingediende projectideeën, advies te geven en beslist welke projecten worden goedgekeurd.

Elk LEADER-gebied heeft een eigen werking, een eigen LAG én ook een eigen aanspreekpunt: de LEADER-coördinator. Wil je een project indienen (groot of klein), dan is dit de persoon die je hierover moet contacteren.

De LEADER aanpak

Kenmerkend voor LEADER zijn volgende kernwaarden. Projecten moeten hier op één of andere manier dus ook aan voldoen:

Bottom-up

Met LEADER geven we de kans aan lokale actoren om samen de uitdagingen van het gebied te formuleren en te experimenteren met projecten.

Gebiedsgericht

LEADER-projecten kijken idealiter over de gemeentegrenzen heen en hebben een meerwaarde voor (een deel) van het gebied.

Samenwerking, feedback icon

Samenwerking

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor LEADER-projecten. Lokale partnerschappen, ook met nieuwe of minder evidente partners hebben een streepje voor. Ook stimuleren we samenwerking met andere gemeenten.

Geïntegreerd en multisectoraal

We sporen projectindieners aan om op geïntegreerde wijze, over de verschillende sectoren heen, uitdagingen aan te pakken in projecten.

Netwerkvorming

Lokale partnerschappen en samenwerking over sectoren heen leiden tot duurzame netwerkvorming binnen het gebied zelf en waar mogelijk ook tussen verschillende LEADER-gebieden.

Idee icon

Innovatief

We kijken uit naar projecten met een innovatief karakter. Denk zeker niet alleen aan technologie, maar ook aan toepassing van een methodiek waar die nog niet eerder is ingezet of samenwerking tussen sectoren die nog niet eerder voorkwam.

Hoe kom je tot een LEADER-dossier?

Jaarlijks lanceren we een oproep naar projecten in het kader van plattelandssubsidies. Iedereen die een kwalitatief idee heeft dat past binnen de lokale ontwikkelingsstrategie, kan een idee aanmelden.

Wil je jouw idee alvast een keer aftoetsen? Dat kan door contact op te nemen met de LEADER-coördinator. Welke stappen je moet nemen om tot een definitief dossier te komen, lees je in het stappenplan.

LEADER stappenplan