Home De site van de Schranshoeve
LEADER Kempen Zuid

De site van de Schranshoeve

Educatieve en recreatieve ontsluiting van de Schranshoevesite in Vorselaar.

Projectdetails

Gemeente Vorselaar
LEADER Kempen Zuid
Vorselaar
€ 62633.10
€ 40711.51
01/01/2020 - 30/06/2022
www.vorselaar.be
Jos Bouly jos.bouly@telenet.be 014 / 50 11 01

Project in het kort

De Schranshoeve, bijzonder waardevol agrarisch erfgoed in het centrum van de gemeente, maakt deel uit van een grotere site. rondom. Ook door Agentschap Onroerend erfgoed en de kwaliteitskamer werd gesuggereerd om een brede en integrale visie op de hele site/het gebied te ontwikkelen. Net die synergie tussen de hoeve enerzijds en de omliggende site anderzijds is een werkpunt want de site had veel meer potentie dan tot nu toe is getoond.

Met dit project willen we de hoeve harmonieus integreren in “De Schranssite” door de aanleg van een wandelbruggetje over de vest en door de beleving op de site uit te werken met een educatief, informatief en eigentijds recreatief aanbod dat van deze site een aantrekkelijke plaats maakt voor verenigingen, bewoners, bezoekers en passanten. Via 14 deelsites en een zelfstandig te ontdekken educatief pad krijg je massa’s informatie en belevingsvolle elementen te zien, een volwaardig arrangement op zich.

Deel dit project