Home Deadline indienen projectdossier in het plattelandsloket | 2e oproep 2024

Deadline indienen projectdossier in het plattelandsloket | 2e oproep 2024

Definitief dossier

Aangemelde projectideeën moeten uiterlijk op 1 oktober 2024 (12u ‘s middags) als dossier ingediend zijn in het plattelandsloket.

Hieronder vind je de link naar het loket én een kladversie van de formulieren die je moet invullen.

Docs voorbereiding aanvraag Plattelandsloket

Praktische informatie

01/10/2024
12:00 - 12:00