Home SamenBuurten
LEADER Kempen Oost

SamenBuurten

De inzet van buurtbudgetten in de plattelandscontext uittesten in Arendonk en Balen. De budgetten kunnen ingezet worden door de buurten voor lokale initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt. De leerervaringen delen we in een inspiratiegids en een toonmoment.

Projectdetails

Thomas More Kempen
LEADER Kempen Oost
Arendonk, Balen
€ 77.039
€ 55.075
01/01/2018 - 30/06/2019
www.thomasmore.be
Leen Heylen leen.heylen@thomasmore.be 014 / 56 23 10

Project in het kort

De inzet van buurtbudgetten in de Vlaamse plattelandscontext is nieuw. Buurtbudgetten zijn kredieten die door de lokale overheid toegekend worden aan wijken of buurten. Ze kunnen ingezet worden door de buurten voor lokale initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt. In dit project willen we deze innovatieve methodiek uittesten in twee pilootgemeenten (Arendonk en Balen) en op die manier de mogelijkheden, grenzen en randvoorwaarden van buurtbudgetten verkennen. De leerervaringen delen we in een inspiratiegids en een toonmoment.

Deel dit project