Home Den Burt. Mobiele wooncoaching
LEADER MarkAante Kempen +

Den Burt. Mobiele wooncoaching

De mobiele wooncoach wordt het laagdrempelige en outreachende aanspreekpunt voor buurtbewoners, en neemt een brugfunctie op naar andere betrokken zoals welzijnsorganisaties, om hen samen te laten denken en werken om de talrijk aanwezige kwetsbare doelgroepen en profielen actief en participatief te ondersteunen.

Projectdetails

Gemeente en OCMW Brecht
Brecht
€ 102585.30
€ 66680.45
01/01/2023 - 30/06/2025
Anya Hoefnagels anya.hoefnagels@brecht.be 03/ 231 21 50

Project in het kort

Met het project ‘Den Burt, Mobiele Wooncoaching’ zet de gemeente Brecht samen met een breed lokaal en regionaal partnerschap (met oa Thomas More Kempen, CAW, De Voorkempen, SAAMO, OLO, Welzijnsschakel De Kar, Sam vzw, Lokale Politie Voorkempen…) in op laagdrempelige outreachende wooncoaching. We willen graag pro-actief en aanklampend ingrijpen en zo de leefbaarheid en samenleving in sterk veranderende wijken en buurten in de deelgemeente Brecht positief versterken. We doen dit vanuit een integraal en geïntegreerd perspectief waarin we alle betrokken organisaties, diensten, … in dit traject samen willen laten meedenken en -werken om de talrijk aanwezige kwetsbare doelgroepen en profielen in de betrokken buurten actief en participatief te ondersteunen.

Centrale figuur in dit traject wordt een nieuwe mobiele wooncoach. Deze wooncoach wordt het laagdrempelige en outreachende aanspreekpunt voor buurtbewoners en neemt een brugfunctie op naar andere betrokken welzijnsorganisaties en actoren. Binnen dit traject beweegt en verplaatst de coach zich met een herkenbare elektrische cargofiets, die het sterk outreachende en mobiele perspectief extra in de verf moet zetten.

Thomas More Kempen zal daarbij als co-promotor en kennispartner meestappen in dit traject. Zij zullen zorgen voor methodologische ondersteuning, een onderbouwde impactmeting, … en het partnerschap in het ganse traject gepast begeleiden.

Deel dit project