Home Omdenken – Kringlopen sluiten door samenwerking
LEADER Kempen Oost

Omdenken – Kringlopen sluiten door samenwerking

Met behulp van klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking, waarbij we focussen op bodem, water en (poly-)teelten.

Projectdetails

RURANT vzw
LEADER Kempen Oost
Arendonk, Balen, Dessel, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie
€ 211051.59
€ 137183.53
01/01/2023 - 30/06/2025
www.rurant.be
Greet Aernouts greet.aernouts@rurant.be 014/ 852 707

Project in het kort

De huidige situatie in de landbouw maakt ondernemen in het LEADER-gebied moeilijk. Het sluiten van kringlopen door samenwerking biedt mogelijkheden om te werken aan een meer klimaatrobuust bedrijfsmodel, maar dat vraagt een nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering. Werken aan die verandering in denken en handelen is dan ook een belangrijk deel van dit project.

Met behulp van klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking, waarbij we focussen op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen we de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s tijdens een symposium. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied. Ons doel: iedereen doen OMDENKEN!

Deel dit project