Home Samen-hang(en) in Malle
LEADER MarkAante Kempen +

Samen-hang(en) in Malle

Met het project ‘Samen-hang(en) in Malle’ wil de gemeente proactief inzetten op het mentale welzijn van jongeren door de inzet van ambulante jongerencoaches, het co-creëren van een ‘hangplek’ en het utbreiden van de jeugdhuiswerking.

Projectdetails

Gemeente Malle
Malle
€ 142000
€ 92300
01/01/2023 - 30/06/2024
www.malle.be
Sofie De Keuster sofie.dekeuster@malle.be 03/ 310 05 14

Project in het kort

Met het project ‘Samen-hang(en) in Malle’ willen we proactief inzetten op het mentale welzijn van onze jongeren. Door de inzet van een jongerencoach op het terrein willen we zicht krijgen op de noden van jongeren in Malle, de meer kwetsbare jongeren opzoeken en aanspreken in hun vertrouwde omgeving, hun vertrouwen winnen en eventueel doorverwijzen, en/of begeleiden naar gepaste hulpverlening waar zij er niet in slagen om zelf die stap te zetten.

Daarnaast gaan we samen op een participatieve wijze op zoek naar ‘plaats’ voor jongeren in onze gemeente. Wij creëren, in samenwerking met de jongeren zelf, ‘hangplekken’, waar jongeren zich goed en op hun plaats voelen. We zetten ook een meer uitgebreide jeugdhuiswerking op, waarbij een semi-begeleid activiteitenaanbod en een veilige omgeving voor jongeren centraal staan.

LEADER-middelen

Binnen het meerjarenplan van de gemeente Malle zijn verschillende acties rond het welzijn van kinderen en jongeren geformuleerd. Met dit LEADER-project en de eventuele bijhorende subsidies kunnen we echter onze inspanningen intensifiëren en verschillende extra zaken realiseren. Het zijn die extra acties en de meer intensieve aanpak, die we voor extra financiering in aanmerking willen laten komen.

Allereerst versnellen we, door de inzet van externe expertise, de aanpak van een groeiend probleem in onze dorpen: de weerbaarheid van bepaalde jongeren. Zonder de extra middelen zouden we hierop niet snel kunnen inspelen.

Ten tweede kunnen we me de inzet van extra middelen ook versneld en accurater inspelen op de problematiek van overlast door jongeren in bepaalde wijken. Ook hier geldt dat we hiervoor in onze reguliere werking niet voldoende handvaten hebben om hier op een accurate manier mee om te gaan. We hopen deze na afloop van het project wel te hebben meegekregen vanuit de expertise van de betrokken partners.

Infrastructureel realiseren we met de projectmiddelen ‘hangplekken’ voor jongeren. De participatie van jongeren in dit project is een grote meerwaarde voor de gedragenheid van deze plekken. Deze participatie en betrokkenheid zouden we zonder de extra middelen niet op hetzelfde niveau kunnen realiseren.

Ook de visievorming rond een meer uitgebreide jeugdhuiswerking kunnen we door de inbreng van extra expertise op een onderbouwde manier aanpakken.

Met dit project versnellen we de opbouw van extra expertise bij de eigen diensten. Dit zal zorgen voor duurzame effecten, en zal voor lange tijd doorwerken in onze organisatie.

Deel dit project