Home Bouwen aan de buurt
LEADER MarkAante Kempen +

Bouwen aan de buurt

Opstart van een buurtpunt en participatief werken in een sociale woonwijk in Malle.

Projectdetails

OCMW Malle
Malle
€ 57.975
€ 37.684
01/01/2021 - 30/06/2022

Project in het kort

Met het project “Bouwen aan de Buurt” willen we pro-actief ingrijpen op situaties van onderbescherming, isolement en kansarmoede bij de oude en nieuwe buurtbewoners van de Bloemenwijk in Oostmalle. Daarenboven willen we participatief werken aan de leefbaarheids- en samenlevingsproblemen in die sterk groeiende buurt. Dit doen we vanuit een breed samenwerkingsverband, in nauw overleg met kwetsbare bewoners en vanuit een sterk outreachend perspectief. Met behulp van Thomas More Kempen willen we bovendien ook de concrete impact en mogelijke meerwaarde van dit traject in kaart gaan brengen en delen met andere lokale besturen en welzijnsorganisaties in de ruime LEADER-regio en daarbuiten.

Deel dit project