Home Buddy’s in de strijd tegen plattelandsarmoede
LEADER MarkAante Kempen +

Buddy’s in de strijd tegen plattelandsarmoede

Kansarme mensen koppelen aan kansrijke/veerkrachtige buddy’s met een ondersteunende en coachende rol.

Projectdetails

Blenders vzw
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel
€ 108575
€ 70573.75
01/01/2020 - 30/06/2022
www.armentekort.be
Suzy Maes info@suzymaes.be 0475 / 464 211

Project in het kort

We introduceren de buddywerking in de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten en Baarle-Hertog en werven 25 kansbiedende buddy’s, die we opleiden, verbinden met iemand in kansarmoede en coachen de buddy-duo’s tijdens een tweejarig traject. De feedback vanuit de buddywerking wordt gecapteerd via intervisies en reacties op de buddy-app, van waaruit structurele voorstellen in de strijd tegen plattelandskansarmoede kunnen worden gedestilleerd..
We onderzoeken hoe de buddywerking kansen biedt voor seizoensarbeiders in het opbouwen van een netwerk, waardoor integratie in de samenleving makkelijker kan verlopen.

We versterken de buddybeweging samen met burgers, de welzijnsschakels en minimum 3 bedrijven.
We verkennen de meerwaarde van de opleiding voor ondernemingen, zorgen ervoor dat 3 ondernemingen de opleiding aanbieden aan hun personeel en rekruteren op die manier extra buddy’s.

We ronden af met een studiedag en een sluitend businessplan waarvan een kosten-baten analyse op de korte en lange termijn en daadwerkelijke engagementen van partners, garanties geven voor de verdere uitrol van “Buddy’s in de Kempen”. We stellen een governancestructuur voor die het midden houdt tussen de nabijheid van subregio’s voor werving, opleiding, matching en coaching van de buddy’s en een regionale werking voor de back-office activiteiten. We gaan versnippering tegen en onderzoeken samenwerkingsverbanden met kracht- en netwerkversterkende burgerinitiatieven.

Deel dit project