Home Den Bayerd
LEADER MarkAante Kempen +

Den Bayerd

Realisatie van een belevingstuin voor de bewoners van een zorginstelling in Wortel-Kolonie en de ontwikkeling van een sociale economie-luik via renovatie van een beperkte horecagelegenheid.

Projectdetails

Widar vzw
Hoogstraten
€ 64192.61
€ 41725.20
1/01/2021 - 30/06/2023
Dirk Govaerts dirk.govaerts@widar.be 014 63 92 71

Project in het kort

Een enkeling kan geen hulp bieden, slechts als velen zich op het juiste moment verenigen, zijn zij krachtig
(Goethe)

Investeren in de werkplaatsen van den Bayerd is investeren in de omgeving (opwaardering, instandhouding van historisch erfgoed), mensen (goede zorg, werkgelegenheid, zachte recreatie) en natuur/landbouw (zorgboerderij met afzet van streekproducten via de korte keten).

Met de opstart van het woonhuis Yggdalir en de verdere ontwikkeling van de werkplaatsen bij den Bayerd creëert Widar naast extra woongelegenheid ook bijkomende dagbesteding en stage- en leerwerkplaatsen voor mensen met een beperking uit de streek.

Hierdoor ontstaat werkgelegenheid en is er tegelijkertijd ruimte voor vrijwilligers en opvang van mensen met een (tijdelijke) hulpvraag die, na een periode werken op Widar weer kunnen doorstromen in de maatschappij.

De gemeenschap en het bijbehorend netwerk welke ontstaat rondom de opvang en de werkplaatsen voor mensen met een beperking staat ten dienste van de medemens en de omgeving zodat iedereen die bij het project betrokken is zich nuttig en gewaardeerd kan voelen.

Widar deed op eigen kracht, met ondersteuning van veel vrijwilligers, al veel voorbereidend werk en nu is er nood aan een nieuwe financiële impuls om de nodige essentiële investeringen te doen voor de verdere ontwikkeling, afwerking en professionalisering van de verschillende werkplaatsen zodat het geheel zelf bedruipend wordt.

Deel dit project