Home Gedeelde landbouwwegen
LEADER Kempen Oost

Gedeelde landbouwwegen

Experimenteren met infrastructuuringrepen op landbouwwegen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te vergroten zonder de bereikbaarheid van landbouwgronden in het gedrang te brengen.

Brochure en toolbox

Projectdetails

Gemeentebestuur Retie
LEADER Kempen Oost
Arendonk, Balen, Dessel, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie
€ 67500
€ 43875
1/01/2021 - 30/06/2023
Naar de toolbox!
Roel Slegers roel.slegers@retie.be 014/389269

Project in het kort

Inwoners van het Retiese deeldorp Schoonbroek gaven tijdens het traject Veerkrachtige Dorpen aan dat landbouwvoertuigen absoluut een plaats hebben in het dorp, maar dat wandelaars en fietsers zich niet altijd even veilig voelen op de smalle landbouwwegen wanneer deze landbouwvoertuigen passeren.

Met het project ‘Gedeelde landbouwwegen’ willen de initiatiefnemers enerzijds experimenteren met infrastructuuringrepen op landbouwwegen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te vergroten zonder de bereikbaarheid van landbouwgronden in het gedrang te brengen. Anderzijs moet een campagne landbouwers duidelijk maken hoe imposant zo’n landbouwvoertuig is voor fietsers en wandelaars, terwijl zwakke weggebruikers begrip krijgen voor de omvang van zulke voertuigen en de plaats die ze innemen op landbouwwegen. Op die manier zal ook het draagvlak voor landbouwactiviteit in de open ruimte toenemen.
Tijdelijke infrastructuuringrepen die effectief bleken, worden na de projectperiode structureel opgenomen in de weginfrastructuur.

Naast het piloottraject in Schoonbroek werd het project uitgerold in andere landelijke gebieden met een andere mobiliteitssituatie of een andere landbouwtypologie. De gemeenten van LEADER Kempen Oost konden een proefopstelling aanvragen. Het externe studiebureau ontwikkelde ook oplossingen die in de hele provincie inzetbaar zijn.

Concrete resultaten

De samenwerking tussen gemeente Retie, Provincie Antwerpen en RURANT leidde concreet tot drie zaken:

  1. Een handig stappenplan dat werd vertaald in de brochure ‘Samen veilig onderweg op landbouwwegen’.
    De brochure biedt een stapsgewijze handleiding voor het effectief inrichten van gedeelde landbouwwegen: van het identificeren van knelpunten en het analyseren van verkeersstromen, tot het implementeren van geschikte infrastructuurmaatregelen en het bevorderen van bewustwording bij weggebruikers. Met behulp van duidelijke schema’s, visuele voorbeelden en bruikbare tips biedt deze brochure lokale besturen de nodige ondersteuning om een veilige en harmonieuze omgeving te creëren waarin alle weggebruikers zich met vertrouwen kunnen verplaatsen.
  2. De communicatiecampagne (draaiboek en materiaal) ‘Gedeelde Landbouwwegen’, bedoeld om wederzijds begrip tussen alle weggebruikers te vergroten en een veiligere omgeving te creëren voor iedereen.
  3. Lespakketten voor het basisonderwijs.
Deel dit project