Home Grensboeren
LEADER MarkAante Kempen +

Grensboeren

Doorlichting van de (afval)waterstromen en sensibilisering op landbouwbedrijven binnen het afstroomgebied van het Merkske (Merksplas- Baarle-Hertog en Hoogstraten).

Projectdetails

Gemeente Merksplas
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas
€ 77300
€ 50245
1/01/2021 - 30/06/2022
www.merksplas.be
Karen Sterkens karen.sterkens@merksplas.be 014 63 94 35

Project in het kort

Via dit Leaderproject wensen de gemeenten Merksplas, Baarle Hertog en Hoogstraten de 71 betrokken landbouwbedrijven, gelegen binnen het afstroomgebied van het Merkske, te faciliteren tot een emissiearm erf.

Door een unieke samenwerking van diverse overheidsinstanties worden checklists opgemaakt per bedrijfssector.

Hiermee kunnen de landbouwers zélf aan de slag, bijkomend hebben zij de mogelijkheid om een gratis bedrijfsadvies te laten opmaken door een gespecialiseerd studiebureau. Dit behelst een volledige doorlichting van de (afval)waterstromen op het bedrijf. Verder kunnen nieuwe technologische toepassingen toegepast worden die verder ook verankerd kunnen worden in wetgeving.

Voor het stroomgebied van het Merkske geeft het terugdringen van de emissies uit de landbouwsector invulling aan het Europees, Vlaams en Provinciaal beleid.

De pro-actieve aanpak van dit project vergroot het draagvlak bij de landbouwers en leidt tot een verbeterde waterkwaliteit van het Merkske.

Deel dit project