Home Groene ontmoetingsruimten in Mol (De Groene Wij)
LEADER Kempen Oost

Groene ontmoetingsruimten in Mol (De Groene Wij)

Uittesten en finetunen van een digitale tool die het mogelijk maakt voor verschillende groepen om op een heel laagdrempelige manier participatief aan de slag te gaan met vergroeningsprojecten.

Projectdetails

RLKGN
LEADER Kempen Oost
Mol
€ 125143.80
€ 81343.47
1/01/2022 - 30/06/2023
Daan Janssens daan.janssens@rlkgn.be 014 / 85 25 14

Project in het kort

Groene ontmoetingsruimten in Mol beoogt de sociale en ecologische veerkracht in de dorpen Sluis, Ginderbuiten, Heidehuizen en/of Gompel te verhogen door concrete terreinrealisaties die bijdragen aan klimaatadaptatie, ontmoeting, gezondheid, toegankelijkheid en het sociale weefsel. Hiertoe worden minimaal 2 sites en/of projecten in minimaal 2 deeldorpen gedefinieerd als eindproduct van het traject van veerkrachtige dorpen ism met de provincie Antwerpen en Rurant. Een projectgroep van burgers ondersteund door RLKGN, de gemeente en een aangepaste digitale tool zet een participatie- co-creatie en realisatiefase op met betrokkenheid van diverse actoren uit het dorp. Zo hopen we een methode te verfijnen en dynamiek te creëren die andere dorpen in Mol en ver daarbuiten kan inspireren als een voorbeeldaanpak om lokale democratie, klimaatadaptatie en sociale cohesie te versterken.

Deel dit project