Home Herstelboerderijen 2.0
LEADER Kempen Zuid

Herstelboerderijen 2.0

Verduurzaming en verdere implementatie van een revalidatiemodel op de boerderij. Focus op tuinbouw en revalidanten van oncologie en Covid-19.

Projectdetails

Welzijnszorg Kempen
LEADER Kempen Zuid
Geel
€ 124900
€ 81185
01/01/2021 - 30/06/2023
Anke Lieve Esch anke.esch@iok.be 014 57 24 60

Project in het kort

Na een eerste succesvolle fase waarbij we de meerwaarde van het concept van de Herstelboerderij hebben kunnen aantonen voor neuro-revalidatie, willen we nu inzetten op de mogelijkheden van verdere verspreiding en implementatie enerzijds en de verduurzaming van het concept anderzijds. Hiervoor zullen nieuwe bouwstenen worden ontwikkeld. We breiden de doelgroep uit naar oncologische revalidanten – en mogelijk ook Covid-19 revalidanten – zodat de toepasbaarheid van het concept kan worden verruimd. Daarnaast dient het bedrijfseconomische model geoptimaliseerd. Mede op vraag van de landbouwers willen we dit bereiken door in te zetten op schaalvergroting. Dit zullen we doen door het aanboren van een nieuwe doelgroep, het inzetten van vrijwilligers voor de begeleiding van de revalidanten op de boerderij en de ontwikkeling van een nieuwe methodiek rond tuinbouwactiviteiten.

Deel dit project