Home Loslopend vee
LEADER Kempen Oost

Loslopend vee

Experiment met virtuele afrastering voor vee bekend maken bij de natuur- en landbouwsector, het beleid en recreanten.

Projectdetails

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
LEADER Kempen Oost
Arendonk, Dessel, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie
€ 96953.45
€ 63019.74
01/01/2020 - 30/06/2022
www.rlkgn.be
Daan Janssens daan.janssens@rlkgn.be 014 / 85 25 14

Project in het kort

Met het project ‘Loslopend Vee’ willen RLKGN en de KULeuven virtuele afrastering bekend maken bij de natuursector, landbouwsector, het beleid en de toeristische sector. De GPS-gestuurde technologie brengt vele opportuniteiten om betere resultaten te bereiken qua diergezondheid, dierenwelzijn, milieu (en klimaat) en biodiversiteit. Deze mogelijkheden brengen we in kaart en communiceren we naar de sectoren met de finaliteit de veetelers en natuurbeheerders meer en duurzamer te laten samenwerken enerzijds en burgers en recreanten een hogere belevingswaarde en betere landschapskwaliteit te bieden anderzijds door een directer contact met grazers en minder landschapsontsierende afrasteringen te hebben.

Deel dit project