Home Naar de Molse Hei
LEADER Kempen Oost

Naar de Molse Hei

Experiment om kwetsbare burgers warm te maken en te betrekken bij een participatietraject in het gehucht Heidehuizen van Mol.

Projectdetails

Gemeentebestuur Mol
LEADER Kempen Oost
Mol
€ 73685
€ 47895.25
1/01/2021 - 31/12/2022
Roeland Pauwels roeland.pauwels@gemeentemol.be 014/331502

Project in het kort

We testen methodieken en tools uit om kwetsbare burgers warm te maken om deel te nemen aan de participatietrajecten van veerkrachtige dorpen ‘Heidehuizen 2022’, zodat ze ook mee betrokken worden bij het vorm geven van hun eigen buurt en het versterken van de sociale cohesie. Bijkomend stellen we de toegankelijkheid van onze eigen hulp- en dienstverlening kritisch in vraag en sturen deze eventueel bij op basis van de dialoog met burgers. We bundelen onze ervaringen in een praktische toolkit met sjablonen, werkwijzen en tips die we verspreiden naar andere besturen en organisaties (in functie van diverse participatietrajecten, trajecten veerkrachtige dorpen en bereikbaarheid lokale dienst -en hulpverlening).

Via huis aan huis bevragingen/dialogen en aanklampend werken bereiken we meer kwetsbare mensen, krijgen we zicht op hun noden en laten we hen tot hun rechten komen. We brengen onze hulp- en dienstverlening naar hen toe.

Als kwetsbare mensen meer tot hun rechten komen, worden ze versterkt en is er meer ruimte voor participatie aan het sociale leven in het eigen gehucht.

Deel dit project