Home Reties Open Ruimte Platform
LEADER Kempen Oost

Reties Open Ruimte Platform

Lokale en bovenlokale terreineigenaars, -beheerders en gebruikers van de open ruimte samenbrengen om van die open ruimte in Retie een omgeving te maken die robuust en veerkrachtig is.

Projectdetails

Gemeente Retie
LEADER Kempen Oost
Retie
€ 19500
€ 30000
01/01/2020 - 31/12/2022
Roel Slegers roel.slegers@retie.be 014/389269

Project in het kort

Het Reties Open Ruimte Platform (RORP) brengt lokale en bovenlokale terreineigenaars, terreinbeheerders en gebruikers van de open ruimte samen om van die open ruimte een omgeving te maken die robuust en veerkrachtig is. Het RORP vormt een netwerk dat vanuit vertrouwen een kwalitatief open ruimte beleid mee ontwerpt en realiseert. Door waar mogelijk functies te verweven en de beeldkwaliteit te versterken, kunnen meer mensen genieten van de open ruimte. Dit zal het draagvlak voor het behoud van de open ruimte en de rol van landbouwers als landschapsbouwers versterken.

Deel dit project