Home Samenwerken aan de ruilverkaveling Nieuwmoer van Essen-Kalmthout
LEADER MarkAante Kempen +

Samenwerken aan de ruilverkaveling Nieuwmoer van Essen-Kalmthout

Dit project brengt stakeholders samen rond tafel en wil knelpunten van tientalle jaren aanpakken en duurzaam oplossen om de kwaliteit van het open ruimte gebied in Nieuwmoer (Essen-Kalmthout) te verbeteren voor alle partijen.

Projectdetails

Regionaal Landschap de Voorkempen
Essen, Kalmthout
€ 21.775
€ 33.500
01/01/2019 - 30/06/2020
http://www.rldv.be
Ines van Limbergen ines.vanlimbergen@rldv.be 03/312 87 15

Project in het kort

In 1992 droeg de VLM het beheer van de ruilverkaveling ‘Nieuwmoer’over naar de nieuwe eigenaars. 26 jaar later zijn de lokale landbouwsector en de gemeenten Essen en Kalmthout vragende partij om de landschapselementen van de ruilverkaveling in goede instandhouding te brengen.

Het sleutelwoord van dit project is SAMENWERKEN om te komen tot een beter beheerde open ruimte in de ruilverkaveling Nieuwmoer (gelegen in Essen en Kalmthout).

Dit project wil de neuzen van alle partijen in dezelfde richting krijgen en vertalen in de praktijk.

Hiervoor wordt een gedragen gebiedsvisie opgesteld (1), die vertaald wordt in beheermaatregelen. Deze maatregelen worden verdeeld in takenpakketten (2) die uitvoerders (gemeenten, provincie, landbouwers, aannemers, sociale tewerkstelling, … ) krijgen toebedeeld. Om de uitvoerders de correcte beheertechnieken te geven kunnen ze hiervoor geschikte opleidingen en demonstraties volgen(3).

Tot slot bekijken we om lokale reststromen van dit beheer te hergebruiken als bodemverbeteraar, bv compost of houtsnippers (4).

Dit project brengt stakeholders samen rond tafel en wil knelpunten van tientalle jaren aanpakken en duurzaam oplossen om de kwaliteit van het open ruimte gebied in Nieuwmoer (Essen- Kalmthout) te verbeteren voor ALLE partijen.

Deel dit project