Home Top in je kop
LEADER Kempen Oost LEADER MarkAante Kempen +

Top in je kop

Ontwikkeling van een innovatief zorgmodel met aandacht voor psychisch welzijn van jongeren op het platteland.

Projectdetails

Stad Hoogstraten
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel
€ 144749.23
€ 94087.00
1/01/2021 - 30/06/2023
www.hoogstraten.be
Dorien Van de Poel dorien.vandepoel@hoogstraten.be 03/ 340 19 11

Project in het kort

Armoede leidt tot psychische problemen. Ook in agrarische regio’s is er armoede, al dan niet verdoken. Net zoals in de stedelijke context is op het platteland een verhoogde aandacht voor de geestelijke gezondheid van jongeren vereist. Uit onderzoek blijkt dat 32% van de jongeren niet goed in zijn vel zit.

Er is een blinde vlek o.v.v. psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren in de Noorderkempen. Volgende uitdagingen stellen zich: beperkt aanbod, beperkte afstemming binnen het aanbod en de verschillende lijnen, terugtredende diensten naar de steden, lange wachtlijsten.

Ofwel, hoe kunnen we samen met een netwerk van lokale actoren gebiedsgericht op zoek gaan naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen meer bepaald het psychisch welzijn bij jongeren.
Hoe kunnen we samen met alle betrokken partners binnen het zorglandschap werken aan een dienstverleningsmodel waarin zowel cliënten als zorgverstrekkers hun weg vinden.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nabijheid van zorg wordt geboden, waarbij cliënten op kortere termijn geholpen worden?
Hoe kunnen we het aanbod versterken en waar nodig verder uitbouwen of systemen voorzien waarbij het aanbod, aanmeldings-, en hulpverleningsprocedures op elkaar aansluiten.
Hoe kunnen we vervolgens met een nieuwe dienstverleningsmodel de rollen zodanig verdelen dat we binnen de regio een oplossing kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen m.b.t. jeugdwelzijn.

Deel dit project