Home Verbindend Landschap
LEADER Kempen Zuid

Verbindend Landschap

Co-creatief proces met landbouw en buurtbewoners rond landschapsbeheer in Vorselaar en Grobbendonk (wellicht zal hier ook de link gemaakt worden met het samenwerkingsproject Landschapsvrijwilligers).

Projectdetails

RLKGN
LEADER Kempen Zuid
Grobbendonk, Vorselaar
€ 126750
€ 82387.50
1/01/2021 - 30/06/2023
www.rlkgn.be
Silvia Dubois silvia.dubois@rlkgn.be 014 85 25 14

Project in het kort

Verbindend Landschap is een project van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de gemeenten Vorselaar en Grobbendonk. We werken een methodiek uit van co-creatie met en voor landschapsbeheerders. We passen dit concreet toe om op een gedragen en sociaal verbindende manier de verbindingsgebieden tussen de grote natuurkernen in de gemeentes Grobbendonk en Vorselaar recreatief/toeristisch te ontsluiten en meteen landschappelijk op te waarderen. Hiertoe worden landschapspakketten uitgewerkt en uitgevoerd: concrete pakketten die landbouwers en andere grondeigenaars financieel, ontwerpmatig en praktisch ondersteunen om hun percelen landschappelijk en recreatief in te richten volgens het toekomstbeeld dat de burgers hebben verkozen om samen aan duurzame plattelandsontwikkeling te doen.

In juni 2023 rondde ‘Verbindend Landschap’ af met een website waarop de pakketten te vinden zijn én een handboek voor het in kaart brengen van landschapsverhalen. Ook digitaal te raadplegen!

Deel dit project