Home Streekidentiteit

Streekidentiteit

De identiteit van de Kempen werd mee bepaald doordat het aan de rand van het land ligt. Ruwe, zanderige bodem werd in het verleden intensief bewerkt naar vruchtbare grond. Deze geschiedenis draagt nog steeds bij aan de herkenbaarheid en de identiteit van de streek. De LEADER-filosofie wil ook op deze identiteit verder inzetten.

De Kempen

LEADER draagt bij aan het versterken of uitbouwen van de streekidentiteit van de Kempen, zowel op vlak van toerisme en recreatie als op landbouwverbreding en korte keten. Onderaan deze pagina vind je de doelstellingen die voor het thema Streekidentiteit van toepassing zijn.

Het Kempens landschap is sterk veranderd doorheen de geschiedenis . Het harde werk van zijn bewoners maakte van de droge heiden een aangename, groene omgeving. De Kempen heet je welkom, en laat je eigenlijk nooit meer los.

Lees even mee.

Aan de rand van het land

Kempenaars herkennen elkaar. “Da’s er ene van bij ons,” zeggen ze. Deze herkenning is geen toeval: ze duidt op een gezamenlijk verleden van de streek en zijn bewoners. Op een geschiedenis van mensen die hun lastige land hebben moeten temmen en vruchtbaar maken. Het is het verhaal van een randgebied. Van leven in de marge.

De Kempen is van oorsprong een ruw heidelandschap: uitgestrekt, droog en verlaten. Door hard werk wordt het gebied door mensen ingepalmd, bebost, ontgonnen, gewonnen, veroverd zelfs. Maar de ruwe, zanderige bodem maakt die verovering niet makkelijk. Het vraagt volharding, inventiviteit, koppigheid, aanpassing, plantrekkerij.

De Kempenaars worden pioniers, noodgedwongen: ze zoeken het allemaal zelf uit, gaan op zoek naar eigen oplossingen.

De Kempen ligt aan de rand van het land. Leven aan de rand van het land bracht vaak een gevoel mee van verdrukking en marginaliteit, maar zorgt ook voor een sfeer van vernieuwing, en van mogen mislukken, van veerkracht en empathie, solidariteit en anders-zijn. De Kempenaar leert relativeren en gaat met moeilijke situaties om vol humor, deugnieterij, met vlijt en sociaal vindingrijk.

Het thema Streekidentiteit is enkel van toepassing in LEADER Kempen Zuid en LEADER Kempen Oost.

Doelstellingen per gebied

Doelstelling 1

Het ontwikkelen, inzetten op en bundelen van de agrarische identiteit van de regio (projecten die inzetten op het beleefbaar maken van het landschap)

Doelstelling 2

Lokale voedselstrategieën die bijdragen tot de streekidentiteit

Doelstelling 3

Opzetten van recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit, streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed

Doelstelling 4

Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio

Doelstelling 1

Landbouwverbredingsprojecten met oog voor de LEADER-regio

Doelstelling 2

Lokale voedselstrategieën die bijdragen tot de streekidentiteit. Hoeve- en streekproducten 2.0.

Doelstelling 3

Branding van de streek, binnen het merk Kempen.

Doelstelling 4

Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken

Doelstelling 5

Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid