LEADER Kempen Oost
Landschapsbeelden © Provincie Antwerpen - ARCADIS

LEADER Kempen Oost

Het gebied

LEADER Kempen Oost bestaat uit 7 gemeenten in het noord-oosten van onze provincie. Het LEADER-gebied grenst aan de provincie Limburg en in het noorden aan de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In vergelijking met de rest van de provincie worden in dit gebied veel gewassen geproduceerd uit akkerbouw. Daarnaast is de groententeelt ook belangrijk. Het landschap wordt gekenmerkt door de Kempense Meren, de bovenloop van de Kleine Nete en doorkruist door de rivieren Mark en Weerijs.

Volgende gemeenten maken deel uit van het LEADER-gebied: Ravels, Oud-Turnhout, Arendonk, Retie, Dessel, Mol en Balen.

Gekozen plattelandsthema's

Elk LEADER-gebied kiest 3 plattelandsthema's om tot en met 2020 projectmatig mee aan de slag te gaan. Voor LEADER Kempen Oost gaat het over onderstaande thema's:

-Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen (NIEUW!!!)
-Streekidentiteit
-Leefbare dorpen (NIEUW!!!)

NB! In het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) vind je de uitgebreide subdoelstellingen per thema terug. Bij indiening van je project kies je een van die doelstellingen. Deze zijn belangrijk voor het richting geven aan je project en komen ook terug bij het invoeren in het Plattelandsloket. Neem dit document dus zeker door!