Home Alleen overleven?
LEADER Kempen Oost LEADER MarkAante Kempen +

Alleen overleven?

Steekproefsgewijs op zoek gaan naar oplossingen voor gezinnen in armoede, met de focus op eenoudergezinnen. Er worden concrete acties voorzien richting vervoersarmoede, sociaal isolement, opvang en participatie aan de samenleving en informatie, en dit op een laagdrempelige, proactieve manier.

Projectdetails

OCMW Merksplas
Merksplas, Ravels
€ 79.000
€ 51.350
01/01/2018 - 30/06/2019
Carolien Sysmans of Lutgarde Schuermans sociaalhuis@merksplas.be 014 / 639 480

Project in het kort

De lokale besturen Merksplas en Ravels willen met het project ‘Alleen overleven?’ als promotor, en te samen met een belangrijk aantal representatieve partners, zoeken naar oplossingen voor plattelandsarmoede (focus eenoudergezinnen) in de Noorderkempen. Een steekproefsgewijze representatieve bevraging richting eenoudergezinnen (zowel alleenstaande ouders met minderjarige kinderen alsook alleenstaande ouderen) wordt ontwikkeld door een studiebureau. De bevraging zelf wordt ondersteund en mee gedragen door de samenwerkende partners (o.m. vrijwilligers die langs gaan). Het ganse project wordt begeleid door een stuurgroep, samengesteld uit promotoren en partners. De resultaten van de bevraging resulteren in een aantal beleidsvoorstellen, van waaruit een concreet actieplan kan worden opgemaakt, en inventariseren de vragen waarop gericht een antwoord kan gegeven worden via een te ontwikkelen website ‘alleen en wat nu?’
Er worden concrete acties voorzien richting vervoersarmoede, sociaal isolement, opvang en participatie aan de samenleving en informatie, en dit op een laagdrempelige, proactieve manier.

Deel dit project